PROFESIONĀLĀ IZGLĪTĪBA- IEGULDĪJUMS JŪSU NĀKOTNĒ

Mēs maza cilts,

Mēs būsim lieli tik, cik mūsu griba.

                                                        Jānis Rainis

Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienība

Cīravas skola

Arrow
Arrow
Slider

Mārtiņdienas pasākums un POP iela 2019

   Katru rudeni pirms Mārtiņdienas sarosās gan skolotāji, skolas darbinieki, gan arī audzēkņi. Atceroties šo laiku, kas dabā iezīmē gadskārtu rakstus par aizejošo rudeni un jau manāmi jūtamo ziemas tuvošanos, rodas vēlme godināt šo dienu - gatavot svētku reizei piemērotus ēdienus, skaisti saklāt galdus un būt kopā. Šogad visas grupas kopā ar saviem audzinātājiem bija ļoti pacentušās, lai radītu patīkamu svētku noskaņu. Vakara vadītāji- Sanda un Augusts- klātesošajiem izstāstīja par Mārtiņdienas svinēšanas senajām tradīcijām, par ticējumiem un šīs īpašās dienas nozīmi mūsu priekšteču dzīves ritumā. Neizpalika arī visu skolas Mārtiņu sveikšana.
   Vakara otrā daļa dēvējama par atgriešanos mūsu laikā ar tā tradīcijām un  prasmēm izpaust savus talantus, spēju iejusties dažādos tēlos. Audzēkņi kopā ar saviem audzinātājiem, sadarbojoties ar skolas pašpārvaldi, gatavojās  lielākajam šī rudens notikumam- POP ielai un ballei. Jaunieši paši izvēlējās sev tuvas, dažādos laikos populāras dziesmas, meklēja ierakstus, iestudēja kustības, padomāja par vizuālo ietērpu. POP ielas sākumdaļa bija kā neliels dejotāju priekšnesums (solo -Inta Krastiņa, dejotāju duets- Ance un Valērija), bet ar savu dziedājumu svētku dalībniekus priecēja Jevgeņijs Ivanovs un Kārlis Dziedātājs. POP ielas priekšnesumus vērtēja kompetenta, bet saprotoša žūrija. Lai visi par savu uzstāšanos saņemtu atzinību, tika piešķirtas nominācijas ,piemēram,- sirsnīgākais, enerģiskākais, interesantākais, visprecīzākais, vislipīgākais priekšnesums. Žūrija par vislabāk sagatavoto un skatuviski veiksmīgāko atzina 1ĒPC/1AC („Tunak, tunak, tun”) priekšnesumu un piešķīra 1.vietu. Cik  emocionālu izjūtu un pārdzīvojumu tika izdzīvots skatuves gaismās, kustību virpuļos! Negaidītu pārsteigumu sagādāja skolotāju un darbinieku atraktīvais „Somu pirts” iznāciens  ar pirts garaiņiem un pēršanās azartu. Vakara noskaņu mūzikas skaņās iešūpoja „dzīvā mūzika”. Modris un Justs ar savu muzicēšanu un dziesmām aicināja visus  ballēties.

-= galerija =-

Pin It

JAUNIETIS – NĀKOTNES SAIMNIEKS VIDEI DRAUDZĪGĀ UN BIOLOĢISKI DAUDZVEIDĪGĀ LAUKU SAIMNIECĪBĀ

   Ņemot vērā klimata pārmaiņas un ar to saistītās aktivitātes visā pasaulē, arī Latvijā jauniešiem, kas savu nākotni saistīs ar saimniekošanu laukos, ir jābūt zinošiem un informētiem par strādāšanu videi draudzīgi.
   LLKA īstenotā projekta “Jaunietis – nākotnes saimnieks videi draudzīgā un bioloģiski daudzveidīgā lauku saimniecībā” ietvaros kopumā 50 jauniešiem, kuri mācās Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā, kā arī šā tehnikuma Cīravas teritoriālās struktūrvienības filiālē, sniedz iespēju viesoties divos lauksaimniecības uzņēmumos – kooperatīvajā sabiedrībā “Durbes grauds” un saimniecībā “Krastmaļi sēklas”, kur norisināsies seminārs – darbnīca “Grauda ceļš no pavasara līdz rudenim”, ar mērķi gūt zināšanas par gudru, ekonomisku un videi draudzīgu saimniekošanu.
   Mārtiņš Flaksis, SIA “Krastmaļi sēklas” vadītājs: “Saimniecības uzstādījums jau kopš tās dibināšanas ir saimniekot videi draudzīgi. Lielu uzsvaru liekam uz augsni, kā ražošanas resursu un tās tīrības saglabāšanu. Lai nodrošinātu bioloģisko daudzveidību, saimniecībā audzējam dažādus kultūraugus – gan Latvijā zināmos zirņus, gan ne tik pazīstamo ūdenslapju dzimtas augu – facēliju. Tādējādi saimniecībā nodrošinām ne tikai ekonomisko, bet arī ekoloģisko aspektu.”
   Kooperatīva “Durbes grauds” vadītājs Sandris Bēča: “Jaunieši vienmēr ir aicināti un gaidīti kooperatīvā “Durbes grauds”, kur viņiem varam sniegt savu pieredzi un zināšanas ar lauksaimniecību saistītos jautājumos. Šoreiz akcentēsim saimniekošanu videi draudzīgi, kur liela loma ir arī lauksaimniecības kooperatīviem”.
   Paredzēts, ka projekta “Jaunietis – nākotnes saimnieks videi draudzīgā un bioloģiski daudzveidīgā lauku saimniecībā” ietvaros notiks vēl divi semināri – darbnīcas kooperatīvā “LATRAPS” un kooperatīvā “VAKS”.
   Seminārs tieka organizēts Latvijas Vides aizsardzības fonda projekta ietvaros.

-= galerija =-

Pin It

Skolas pašpārvaldes vēlēšanas

   Lai šajā mācību gadā veicinātu audzēkņu aktīvu iesaistīšanos skolas dzīves norisēs, radītu interesi par ārpusstundu pasākumu sagatavošanu, organizēšanu un vadīšanu, skolā notika pašpārvaldes sanāksme, jaunā pašpārvaldes prezidenta vēlēšanas. Kā zināms, pašpārvaldes darba kvalitāte, ideju spraigums, oriģinalitāte raisa jauniešos interesi par pasākumiem, dod iespēju pašiem realizēties, izpausties ar saviem talantiem, prasmēm. Skolas pašpārvaldē kopā no visiem kursiem darbojas teju divdesmit  audzēkņi. Jaunā pašpārvaldes prezidenta  vēlēšanas izvērtās intriģējošas, jo tika izvirzītas trīs kandidāti- Sanda Ūpe (2KL), Pēteris Ļebedevs (2CLM), Augusts Lociks (1ĒPC).Lielāko balsu skaitu ieguva Augusts Lociks, tā kļūdams par jauno skolas pašpārvaldes prezidentu. Lai izdodas!
   Vēlam veiksmi jaunajiem darboņiem! Gods kalpot savējiem!

 

Pin It

Zupas pēcpusdiena - 24.10.2019.

   Jau otro reizi šajā rudenī jaunie, topošie pavāri kopā ar savu skolotāju R.Reboku gatavoja gardo brīvdabas zupu. Priekšdarbi - dārzeņu mizošana, smalcināšana - tika veikti praktiskās apmācības laikā skolas mācību virtuvē, bet sakņu zupas vārīšana notika iekārtotajā atpūtas vietā pie dienesta viesnīcas, kur divos pamatīgos katlos tika gatavota sātīgā  zupa no rudens veltēm, kuras palīdzēja sagādāt skolas darbinieki. Galvenos pavāra pienākumus ļoti atbildīgi veica Inta un Kristaps. Noskanot pēdējo nodarbību zvanam, daudzi audzēkņi pulcējās, lai baudītu  skolas biedru pašu gatavoto pēcpusdienas zupu. Mierīgi nevarēja savā miteklī palikt arī vecās kopmītnes spoki( Ērika un Valērija) un ieradās, saposušies baltajos goda tērpos , lai nedaudz iztaujātu, uzdotu mīklas , ievilktu kādā spēlē. Apkārt virmoja gan pavarda dūmu smarža, gan labvēlīgā gaisotne.
   Pasākumu apciemoja Aizputes TV, tā tapa arī neliels sižets par šīs ceturtdienas mirkļiem.

Pin It

Māksla un dzeja

   Šajā rudenīgajā laikā vēl joprojām jūtama dzejas, mūzikas un mākslas gaisotne, krāsu un noskaņu uzplaiksnījumi. Mums ir iespēja tajā visā būt tik tuvu, pieskarties  mākslinieku un dzejnieku jaunām izpausmēm laikā un telpā. 22.oktobra pēcpusdiena Cīravas pagasta bibliotēkas mājīgajā zālītē ,izstādes „Māksla un Dzeja” atklāšanas pasākums ar Liepājas Mākslinieku biedrības „Mākslas kolēģi” (māksliniece I.Eniņa, biedrības un projekta vadītāja) māksliniekiem un literatūrā labi atpazīstamiem Liepājas dzejniekiem. Izstādes atklāšanas pasākumu pagodināja tādi mākslinieki kā A.Millers, P.Spridzāns, A.Vilsone, I.Tīre (māksliniece, fotogrāfe un grafiķe). Savus dzejas darbus lasīja dzejnieki- Ā.Gaujietis, I.Markopa, D.Zorgevica ,G.Lagzdiņa un S.Vensko. Dzejniece S.Vensko daudzus gadus ir strādājusi ar jaunajiem dzejniekiem, vadījusi radošas nodarbības arī skolēniem. Savukārt  Cīravas skolas audzēkņi, meiteņu vokālais ansamblis (Inta,Kristīne,Loreta,Agnese) papildināja šo svētku noskaņu ar dziesmām, Sanda un Augusts ar dažādu autoru dzejas skandēšanu, bet Viviāna ar savas dzejas lasījumu. Mākslas un Dzejas notikums sagādāja patīkamus mirkļus mums visiem- viesiem,  kā arī mūsu skolas audzēkņiem.

-= galerija =-

Pin It

"Labo darbu nedēļa"

   Katru gadu oktobra otrajā nedēļā Latvijā tiek organizēta „Labo darbu nedēļa”. Šīs nedēļas moto: ”DAROT KOPĀ, VAR IZDARĪT VAIRĀK  LABU DARBU!” Tas nozīmē, ka ar katru labu nodomu var paveikt darbus, kas spēj dot abpusēju gandarījumu. Palīdzēt, atbalstīt var, neizdodot lielus līdzekļus, negādājot dārgas dāvanas, bet iepriecināt ar kaut ko neikdienišķu, emocionālu un dvēselisku. Cilvēki, kurus dzīve nav lutinājusi ar lielām iespējām pabūt prom no savām rūpēm, nomāktības, no vientulības… Tādēļ, atsaucoties aicinājumam, skolas audzēkņi devās uz VSAC „Kurzeme” filiāli „Aizvīķi”, kur muižas ēkā, klientiem piemērotā vidē dzīvo, savas mūža dienas vada cilvēki, kuriem nepieciešams mājoklis, veselības un sociālā aprūpe, kā arī sociālā rehabilitācija. Kā dāvana šiem cilvēkiem bija audzēkņu sagatavotie priekšnesumi- sirsnīgās dziesmas, īpaši aizkustinošais Ances balss skanējums, skolas darbinieces Skaidrītes katru uzrunājošā dzeja, ģitārspēle un dziesmas. Par dzīves daudzkrāsainību- mīlestību, prieku, skumjām- izskanēja Viviānas pašas radītās vārsmas. Ar uzmundrinošiem dzejas vārdiem pie klātesošajiem vērsās Augusts. Telpā valdīja pateicības noskaņa, tas bija sajūtams koncerta noslēgumā, saskatāms dažādu gadagājuma  cilvēku sejās. Šīs dienas stāsts izstāstīts, labie nodomi piepildīti.

-= galerija =-

Pin It

Seko mums

draugiem logo iosfacebookyoutube

Skolas transports

buss

Afiša

afisa gif

UzdevumiLV

ESF 1

NIID logo 1