Projektu konkursā “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās COVID-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” skolas pašpārvaldes izstrādātais projekts “Labbūtības ceļakarte skolā” saņēma pozitīvu vērtējumu un finansiālu atbalstu tā realizēšanai. Projekta pirmās daļas galveno ideju realizēšanai tika piesaistīta Latvijā populāra, pieredzējusi emocionālās labsajūtas un attiecību speciāliste, psiholoģe Iveta Aunīte. Ievērojot valstī pieņemtos drošības noteikumus, psiholoģe nodarbību vadīja attālināti, tiešsaistē. Skolas audzēkņi savās mācību telpās klausījās lektores stāstījumā par jauniešu mentālās veselības problēmām pandēmijas laikā, par iespējamajiem riskiem un pozitīvo risinājumu piemēriem. Katra indivīda izjūtas šajā lielajā pārmaiņu laikā, attālināto mācību situācijā, kad sarežģītas kļūst savstarpējās attiecības ģimenē, ārpusskolas vidē, ir atšķirīgas- iespējama vienaldzība, depresīvas noskaņas, agresija, apātija, neapmierinātība ar ierobežojumiem. Psiholoģe nemitīgi savā lekcijā uzsvēra, ka cilvēks spēj mainīt trīs lietas- savu domāšanu, iztēli un uzvedību. Vairot optimismu, kontrolēt savas izjūtas, mācīties ieklausīties un izvērtēt- tā soli pa solim var rast pozitīvu risinājumu pat ļoti problemātiskiem jautājumiem.
   Projekta otrās daļas realizēšana bija iecerēta savādāk, jo pandēmijas laika ierobežojumi interaktīvās spēles, atrakcijas “piespieda” organizēt pa atsevišķām grupām un brīvā dabā. Biedrība “Piparmētra”, kura nodarbojas ar tūrisma attīstīšanu un veicināšanu, pasākumu organizēšanu Kurzemes reģiona novados, izveidoja savu programmu ar atraktīviem uzdevumiem, izmantojot Facebook vietni. Līdzīgi orientēšanās sacensībām, jaunieši savos telefonos saņēma informāciju par veicamo uzdevumu -,piemēram, pēc attēla atrast Cīravas dabas parka objektu, pareiza atbilde- jauns uzdevums. Kad dalībnieku grupas veiksmīgi nokļuva galapunktā, Cīravas parka saliņā, jauniešus ar mazām dāvaniņām sagaidīja Ziemassvētku vecītis.
   Visa projekta noslēgums- zupas vakars pie skolas dienesta viesnīcas. Tas pulcināja visus pasākuma dalībniekus mieloties ar gardu, pašu skolas audzēkņu un skolotāju gatavotu ēdienu, kā arī cienāties ar dažādiem našķiem. Iespēja sajust svētku laika tuvumu, pārrunāt dienas notikumus, vienkārši- priecāties un justies labi.
   Projekts deva iespēju radoši iesaistīties aktuālu problēmu risināšanā laikā, kad nepieciešams pozitīvisms, gribasspēks un patiesa vēlme cīnīties ar pandēmijas radītajām problēmām.
   "Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam finansējuma ietvaros".

-= galerija =-

Pin It