2021./2022. mācību gads ir iesācies ļoti veiksmīgi. Atgriešanās skolā un mācību procesa turpināšana klātienē tika papildināta ar iespēju pieteikties praksei ārzemēs. Kandavas Lauksaimniecības tehnikumam 2020. gadā apstiprināja Erasmus + mobilitātes projektu Nr.2020-1-LV01-KA102-077271 “Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma izglītojamo ārvalstu prakse profesionālai attīstībai”, kas dod iespēju audzēkņiem savas profesionālās iemaņas praktizēt ārvalstu uzņēmumos. Projekta mērķis: Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma topošo speciālistu kompetenču stiprināšana, profesionalitātes un personības attīstība atbilstoši Eiropas darba tirgus prasībām, efektīvai integrācijai sabiedrībā un konkurētspējai darba tirgū. Projekta izvirzītais mērķis ir cieši saistīts ar izglītības iestādes stratēģijā izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem kvalitatīva mācību procesa norisei. KLT pieredze šādu projektu realizācijā jau ir no 2016. gada. Ņemot vērā pagājušā gada situāciju un ierobežojumus, projekts tika pagarināts par vienu gadu. Projektam piešķirtais kopējais budžets no Eiropas Savienības līdzekļiem ir 142076.00Є, kas sevī ietver administratīvās izmaksas, ceļa izdevumus, individuālo atbalstu.
   17. septembrī četri Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālās struktūrvienības izglītojamie – R.Lazda (lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis), P.Ļebedevs (lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis), D.Grundberga (pavārs), A.Lociks(pavārs), devās praksē uz Portugāli. Pirms došanās jauniešiem bija iespēja sagatavoties tālajam ceļam, uzlabot angļu valodas zināšanas, izmantojot OLS platformu.  Prakses ilgums bija viens mēnesis. Kopumā jaunieši praktizēšanos ārzemēs novērtējuši atzinīgi, priecājas par gūto pieredzi, iespēju iepazīt citu tautu kultūru un gūt pieredzi savā nākotnes profesijā.
   Projekta realizācija ir tikai pusē, un jaunieši jau pavisam drīz var gaidīt jaunus piedāvājumus un praktizēšanās iespējas kādā no Eiropas valstīm. Paldies par uzdrīkstēšanos piedalīties projektā un savas valsts, skolas vārda nešanu pasaulē!

Projektu koordinatore L.Zeltiņa

Pin It